Buiten de krijtlijnen

| De Coronacrisis: De leerkracht aan het woord

Episode Summary

Lesgeven in tijden van Corona. Hoe gaat dat in zijn werk? Drie weken, minstens, worden leerlingen en leerkrachten van elkaar gescheiden en is het aan beide om toch te proberen om het leren te laten doorgaan. Ik nam de telefoon en belde naar drie leerkrachten om te vragen naar hun ervaringen na een week van afstandsonderwijs. Luister naar Mitte Schroeven, Jeroen Heremans en Karen Van De Cruys.

Episode Notes

Shownotes op www.dekrijtlijnen.be

Steun Buiten De Krijtlijnen: www.patreon.com/dekrijtlijnen

Nieuwsbrief: www.getrevue.co/profile/DeKrijtlijnen